Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Pracownicy >

Członkowie rodziny

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Członkowie Rodziny
       IKONA - dzieci

 

Opcja ta, to tabela z danymi wszystkich członków rodziny, którzy wprowadzeni zostali w opcji PRACOWNICY – Wykaz Pracowników jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej Dane o Rodzinie ( F10 lub ikona dzieci).

 

KProdzina

 

W oknie możemy przeglądać wprowadzone wcześniej rekordy. Nie dopisujemy tutaj nowych pozycji lecz w kartotece pracownika we wspomnianej opcji.

 

Okno podzielone jest na dwa bloki. Lewy obsługujemy w standardowy sposób i przy pomocy standardowych ikon.

 

Jeśli chcemy zobaczyć pełną listę danych jednej osoby, wtedy po ustawieniu kursora na pożądanej osobie w lewym bloku, poruszamy się po należących do niego danych wyświetlonych w prawym bloku, z pełnymi nazwami dla poszczególnych pól.

 

Przedstawione pełne informacje o wszystkich członkach rodziny naszych pracowników możemy poddawać filtrowaniu. Uzyskane w ten sposób zestawienia drukujemy.

 

BANERprzyklad

KProdzina1

 

 

Ikony w oknie

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk Tabeli.

 


BANERzobacz

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

 

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn