Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Listy >

Dekrety do FK

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Listy - Dekrety do FK
       IKONA - kartotekaRozdzka

 

Tworzenie noty z naliczeń płacowych dla potrzeb działu Finansowo - Księgowego.

 

Podczas definiowania składników płac, dla każdego z nich mogliśmy przypisać konta, które w rejestrach księgowych są odzwierciedleniem generowanych w programie wartości. W trakcie tworzenia noty, program sprawdza wszystkie kartoteki. Z tych, które posiadają w polu konta wpisy, pobiera wartości z wybranego (w menu okna) miesiąca.

Klikamy Oblicz ( lub naciskamy F9) i kolejno wybieramy odpowiednie parametry:

numer miesiąca oraz jego typ, klikamy Dalej1.
listy i klikamy Dalej1.

 

               KProzdzielKoszt

 

Składniki:

KPlistyRobExport1

 

Po zaakceptowaniu ustawień klockiem Dalej1, a następnie koniec, na ekranie otrzymamy tabelę w dwóch wersjach (2 zakładki):

 

analitycznej

KPdekretyFK

 

i syntetycznej

 

KPdekretyFK2

 

Dla wygenerowanego raportu możemy podać oznaczenia dokumentu księgowego: Symbol, numer, opis, datę:

 

KPdekretyFK1

 

Następnie Tabelę możemy wydrukować/ zapisać lub przesłać automatycznie do programu FK.

DyskietkaNieb lub F6

Zapisywanie dekretów księgowych do zbioru DBF.

DyskietkaBlyski

Zapisywanie dekretów księgowych do zbioru tekstowego w formacie programu MOVEX.

kartotekaRozdzka

Przesyłanie dekretów do programu FK TGsoft.

 

BANERpamietaj

 

Aby dane zostały wysłane w odpowiednie miejsce, należy pamiętać o prawidłowym ustawieniu ścieżki w parametrach systemu.

 

BANERprzyklad

KPparamSystFK

 

 

001aPamiętaj także, że tabelę można modyfikować, zmieniając układ kolumn, filtrując, sortując, itd. Jeśli nie  wiesz jak to zrobić, wykorzystaj linki zamieszczone niżej.

 

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

drukarka

Wydruk tabeli.

Standardowe, systemowe ustawianie parametrów wydruku raportu. Takie jak na przykład numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.


 

       BANERzobacz

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn