Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Funkcje >

Formularze ZUS

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Funkcje - Formularze ZUS
       IKONA - kalendarz15

Opcja przeznaczona jest do tworzenia i eksportowania formularzy ZUS. Sposób wysyłania formularzy jest zależny od kilku ustawień, znajdujących się w górnej części okna, na paskach narzędziowych.

 

KPformularzeZUS

 

 

Przede wszystkim wybieramy miesiąc rozliczeniowy. Data wysłania formularza proponowana przez system, generowana jest na podstawie informacji wprowadzonych w Parametrach Systemu w danych podstawowych. Znajdziemy tam pole na podanie "Katalogu z danymi (*.KDU) Programu Płatnika" oraz Termin przesyłania deklaracji ZUS.

 

KPparamSystFK

 

Możemy eksportować dane (pracowników) do Programu Płatnika ZUS według:

ŘFormularzy z List Płac: RCA, RZA, RSA
ŘFormularzy zgłoszeniowych: ZCNA, ZCZA, ZIUA, ZUA, ZWUA, ZZA

 

Możemy wysłać wszystkie formularze lub tylko niektóre. Odpowiednie zaznaczamy myszką w menu okna (patrz okno poniżej).

 

KPformularzeZUS1

 

Okno eksportu danych do Programu Płatnika podzielone jest na dwa bloki. W lewym znajduje się lista osób, dla których chcemy przesłać formularze. W prawym bloku wyświetlona zostanie lista utworzonych formularzy.

 

KPformularzeZUS

 

 

Z okna eksportu (lewy blok) mamy dostęp do danych ZUS lozko oraz rodziny pracownika dzieci (bez potrzeby przechodzenia do okna Wykaz pracowników). Opcje okażą się przydatne, gdy będziemy chcieli uzupełnić lub zmienić dane wysyłane do PP. Dodatkowo możemy też edytować dane kadrowe pracownika korzystając z ikony kartotekaOlowek lub klawisza Enter.

 

 

Zestawy formularzy możemy przygotować dla każdej Grupy Pracowników. Zaznaczamy SHIFT+LKM (rekordy od ... do) oraz CTRL+LKM (dowolne rekordy).

Ostatnim punktem tworzenia formularzy jest przesłanie ich do katalogu Programu Płatnika, przy pomocy facet lub klawisza F2. Program we wskazanym katalogu zapisze plik, zwierający wybrane formularze. W menu okna, w  polu "Zapisz do pliku" znajduje się ścieżka dostępu do katalogu z programem PP ZUS. Możemy ją zmienić (kartotekaZ lub F3). Proponowana przez program nazwa pliku opiera się na bieżącej dacie.

 

Parametry utworzonych formularzy

W prawym bloku, w układzie drzewka znajdziemy informacje, na temat wysłanych formularzy i osób, dla których zostały przygotowane. W bloku tym dostępna jest ikona kartoteka1, która uruchamia okno ze szczegółami formularza RCA lub RSA bieżącej osoby.

BANERuwaga

Jeśli chcemy uzyskać wydruki kontrolne posługujemy się odpowiednią Ikoną do obsługi Baz Danych.

 

 

Podsumowanie

Co należy zrobić przed wysłaniem danych do Programu Płatnika.

×Uzupełnić w Parametrach Systemu:
ŘŚcieżkę do katalogu z danymi Programu Płatnika,
ŘTermin przesyłania deklaracji do ZUS.
×Przygotować listę płac.
×Zaksięgować listę płac.
×Uruchomić opcję Eksport do Płatnika ZUS  (opisywana opcja) Funkcje - Formularze Zus z Menu Głównego lub ikona z Menu Ikon.
×Ustawić miesiąc rozliczeniowy, formularze ZUS i nazwę pliku (zobacz wyżej).
×Nacisnąć klawisz Zapisz do PP.
×Po uruchomieniu PP wykonać weryfikację dokumentów. (Najlepiej ustawić kursor na miesiącu w bloku "RODZAJ DOKUMENTÓW" , a później z menu okna wybrać ZESTAW - WERYFIKUJ WSZYSTKIE DOKUMENTY).
×Sprawdzić dokumenty rozliczeniowe i jeśli znajdują się w nich błędy to je oczywiście poprawić.
×Jeśli dokumenty rozliczeniowe są OK., wybrać edycję deklaracji DRA.
×W DRA nacisnąć WYLICZ.
×Wyliczoną deklarację sprawdzić ze zbiorówką list płac i jeśli jest OK., wykonać weryfikację i zapisać.
×Zapisać zmiany w pliku.
×Wydrukować dokumenty rozliczeniowe.
×Wydrukować dokumenty płatnicze składek. Można to zrobić na dwa sposoby:
ŘZ menu Narzędzia wybrać KREATOR DOKUMENTÓW PŁATNICZYCH SKŁADEK i postępować zgodnie z poleceniami programu.
ŘW prawym oknie deklaracji DRA zaznaczyć deklarację i nacisnąć prawy klawisz myszy (na deklaracji). Z menu podręcznego wybrać: DOKUMENTY PŁATNICZE SKŁADEK i postępować zgodnie z poleceniami programu.

 


BANERzobacz

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn

 

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien