Nawigacja:  O programie Kadry - Płace >

Główne Menu Ikon

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

KPmenuIkon

 

BANERpamietaj

Przed wyjściem z opcji należy wprowadzone lub uaktualnione informacje zapisać poprzez kliknięcie myszką klocka Zapisz. W niektórych opcjach jest to ikona fajkalub fajka2.

 

 

 

Funkcje systemu

strzalka lub Ctrl + F

ZMIANA FIRMY LUB ROKU OBRACHUNKOWEGO

Okno wyboru roku oraz firmy, której dane chcemy mieć dostępne.

facet

Formularze ZUS

Export danych. Opcja ta przeznaczona jest do przygotowywania plików, które są specjalnie tworzone jako dane przenoszone do PROGRAMU PŁATNIKA.

kalkulatorNiebieski

KALKULATOR

Kalkulator dostępny jest w dowolnym miejscu programu. Może występować w jednej z dwóch form, wybieranych w menu głównym w opcji Widok: Standardowej lub Profesjonalnej. Wersja standardowa jest prostym kalkulatorem, służącym do podstawowych obliczeń z użyciem pamięci. Wybór profesjonalnego narzędzia spowoduje przełączenie się kalkulatora w bardziej rozbudowane okno, służące do prowadzenia wyszukanych obliczeń matematycznych.

ExcelArkusz

Arkusz kalkulacyjny

Arkusz Kalkulacyjny został  dołączony do pakietu nie dla zwykłego wykorzystania, lecz jako narzędzie, które w trybie bezpośrednim odczytują dane z NASZYCH PROGRAMÓW. Pozwala na dynamiczne tworzenie raportów, które podają nam wyniki w trybie rzeczywistym, z aktualnych danych.

kartka15

DNI ROBOCZE ZAKŁADU

Kalendarz, w którym zaznaczamy dni robocze dla całego zakładu pracy. Po wprowadzeniu, należy przekopiować je (automatycznie) do harmonogramów pracy wszystkich pracowników.

 

Słowniki

notes

Słowniki ZUS

Zawierają wszystkie dane, które są wymagane przez ZUS, aby program w sposób prawidłowy mógł pracować z aplikacją PROGRAM PŁATNIKA. Kody znajdujące się w tych słownikach, zostały ustalone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i nie powinny być zmieniane. Uaktualnienia należy dokonywać tylko po ogłoszeniu koniecznych zmian przez ZUS.

ksiazkaKartka

Słowniki Kadry - Płace

W opcji tej definiujemy wszystkie dane, które będą nam potrzebne do prawidłowego naliczania płac oraz do poprawnego prowadzenia kadr. Są to: Grupy pracowników, Komórki organizacyjne, Stanowiska pracy, Cechy opisowe, Banki, Urzędy Skarbowe, Województwa oraz Szablony list płac i Kart BZ.

drzewoNiebieskie lub Ctrl + G

Grupy Pracowników

Tworzenie, przeglądanie i aktualizacja wszystkich grup, które występują w naszym zakładzie. Np.: Pracownicy umysłowi, Fizyczni, Uczniowie, Kierowcy, Akwizytorzy itp. Poprawne skonstruowanie tych danych ułatwi nam dalszą pracę przy tworzeniu list płac.

drzewko1 lub Ctrl + K

Komórki Organizacyjne

Tworzenie, przeglądanie i aktualizacja wszystkich komórek występujących w zakładzie. Podobnie jak w opcji wyżej, dane te będą nam pomocne w tworzeniu list płac oraz w uzyskiwaniu danych statystycznych.

facetKask

Stanowiska pracy

Tworzenie, przeglądanie i aktualizacja danych, dotyczących każdego stanowiska pracy w naszej firmie.

drzewoOlowek

Szablony List Płac

Listy składników, które stanowią kolejne parametry naliczanych płac. Możemy utworzyć wiele szablonów, w zależności od sposobu przeprowadzania naliczeń.

narzedzia

Składniki List Płac

Tworzenie, przeglądanie i aktualizacja wszystkich składników, które będą wykorzystywane w naliczaniu płac. Zdefiniowanie tych danych wymaga dokładnego przemyślenia i użycia prawidłowych formuł. Do programu dołączono paletę składników, która pozwala zobrazować sposób funkcjonowania składników.

 

Dane Pracowników

facetZnaczek lub Ctrl + P

Wykaz Pracowników

Tworzenie oraz przeglądanie i aktualizowanie danych w kartotekach pracowniczych.

kalendzarzZegar lub Ctrl + H

Harmonogram pracy 1 pracownika

Kalendarz pracy oddzielny dla każdego pracownika. Zaznaczamy w nim wszystkie rodzaje nieobecności w pracy.

8kopniete lub Ctrl + S

Stałe składniki pracowników

Są to składniki indywidualne, dotyczące jednego lub kilku pracowników. Może to być np.: dodatek stażowy, funkcyjny, itp.

lozko

Wszystkie dane ZUS

Jest to tabela z listą pracowników oraz z ich danymi dotyczącymi ZUS, posegregowanych w kolumnach. Informacje pochodzą z kartotek pracowniczych.

dzieci

Członkowie rodziny pracownika

Lista pracowników z danymi o ich rodzinach, posegregowanych w kolumnach. Informacje te pochodzą z kartotek pracowniczych.

karetka

Świadczenia lub przerwy

Jest to okno z listą pracowników oraz z danymi o zwolnieniach lekarskich, posegregowanych w kolumnach. Informacje te pochodzą z kartotek pracowniczych.

 

 

Listy płac

zegarek lub Ctrl + T

Składniki tymczasowe

Wprowadzanie składników, które są wykorzystywane jednorazowo do naliczania płac. Np. nagroda jubileuszowa, potrącenie za manko w kasie.

kartka123 lub Ctrl + D

Dane akordowe

Okno do wprowadzania danych potrzebnych do prawidłowego naliczenia płac akordowych, a później zestawienia informacji.

skrzyniaOtwarta lub Ctrl + R

Listy płac robocze

Tworzenie list płac na podstawie utworzonych szablonów. Przed zaksięgowaniem, w utworzonych automatycznie listach, można dokonywać zmian.

skrzyniaZamknieta

Listy płac zaksięgowane

Wszystkie zaksięgowane listy płac z okresu jednego roku.

kalkulator1

Raporty z l;ist zaksięgowanych

Jest to okno zawierające zapisy z bazy OBROTY dotyczące zaksięgowanych list płac.

kartotekaCzerwKwad

Zbiorówki roczne

Raporty z wszystkich zaksięgowanych list płac z okresu jednego roku.

kartkiNiebieskie

Rozdzielnik kosztów

Definiowanie deklaracji, raportów, sprawozdań.

kartkaX

RAPORTY - SPRAWOZDANIA

Generowanie oraz wydruk raportów i sprawozdań.

Opcja została przygotowana do generowania - drukowania, wcześniej zdefiniowanych raportów, w oparciu o projekty wykonane w Fast Report. Parametry każdego z raportów przygotowujemy w opcji Słowniki - Definiowanie Raportów.