Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Słowniki >

Grupy pracowników

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Grupy pracowników
       SKRÓT - Ctrl + G
       IKONA - drzewoNiebieskie

 

W opcji definiujemy grupy, które pomogą nam posegregować pracowników w taki sposób, aby późniejsza praca przy tworzeniu list płac była jak najłatwiejsza i najszybsza.

 

KPgrupyPracownicze

 

Grupy pracownicze, które wprowadzimy w tym słowniku, mogą być tworzone według dowolnych kryteriów, zależnych od profilu działalności firmy.

 

Pracę rozpoczynamy od naciśnięcia klawisza Insert, kliknięcia kartoteka lub plusPN z paska narzędziowego znajdującego się w lewym dolnym rogu ekranu.

Na ekranie wyświetlone zostanie okno edycyjne nowego rekordu. Program podpowiada kolejny wolny numer, zatwierdzamy go lub wybieramy inny, wolny. Po nadaniu nazwy dla grupy pracowników, możemy skorzystać z pola memo "Opis", aby wprowadzić objaśnienie. Jeśli nie podoba nam się standardowa kolorystyka słownika, zmieniamy ją korzystając z pól przeznaczonych dla kolorów tła oraz liter. Kliknięcie znaku AltF4 wyświetla listę podstawowych barw, natomiast 3kropki standardową systemową paletę kolorystyczną.

Po założeniu rekordu klikamy Zapisz lub naciskamy Alt + Z, aby zapisać dane i zamknąć okno.

 

Korekty we wprowadzonych rekordach są możliwe po naciśnięciu klawisza Enter, podwójnym kliknięciu lewego przycisku myszki (2XLKM) lub ikony kartotekaOlowek. Aby skasować rekord wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub kliknąć minusPN z paska narzędziowego.

 

 

Pozostałe ikony w oknie:

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk Słownika.

 

 


 

       BANERzobacz

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn