Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Pracownicy >

Harmonogram pracy pracowników

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Harmonogram Pracy Pracowników

 

Zbiorcze zestawienie danych pochodzących z osobistych Harmonogramów Pracowników.

 

         KPharmonogramZbior

 

W menu okna znajduje się pola, które pozwolą na wprowadzenie zakresów oraz wpłyną na sposób obliczenia wartości. po ustawieniu parametrów klikamy Oblicz. Parametry te widoczne są tylko w pierwszej zakładce - Harmonogram Szczegółowo.

 

Zakładka druga - Harmonogram Zbiorczo oraz trzecia - Sumy (widocznych) dni,  obliczane są na podstawie danych znajdujących się w zakładce pierwszej.

 

Harmonogram Szczegółowo

 

To tabela z wszystkimi dniami z wybranego zakresu dla wszystkich pracowników. Oprócz Kodu, Imion oraz Nazwisk Osób, znajdziemy tu także miejsce pracownika w strukturze zakładu. Tabelę można grupować według dowolnej kolumny lub kolumn.

Każdy dzień miesiąca zawiera informację o typie obecności bądź nieobecności pracownika.

 

 

Harmonogram Zbiorczo

 

To tabela ze zbiorczymi danymi według typów obecności/nieobecności, dla każdego pracownika.

 

KPharmonogramTypy

 

 

Sumy (widocznych) dni

 

Zbiorówka wszystkich typów nieobecności z łącznymi sumami dni dla wszystkich pracowników.

 

 

BANERzobacz

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien