Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Pracownicy >

Historia danych wg List płac

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Historia danych według List Płac

 

Nim wyświetlona zostanie tabela z danymi, musimy wybrać kilka parametrów:

Rok - podpowiadany jest bieżący (z daty systemowej komputera)

       Miesiąc

Zakres - pobierania danych z przedziału:

               jednego wybranego wcześniej miesiąca

               lub narastająco do wybranego wcześniej miesiąca włącznie.

 

Klikamy Oblicz i na ekranie pojawia się tabela z odpowiednimi wartościami

 

KPHistoriaDanychWgLP

 

Wartości podzielono na:

Dane o pracowniku - kod, nazwisko i imię

Dane o Liście Płac - nr listy rok, miesiąc oraz miesiąc rozrachunkowy

Dane pracownika - wymiar etatu, % stażu, stawka zaszeregowania

Miejsce pracownika w strukturze zakładu - grupa, komórka, stanowisko, cechy, konto kosztów

Przelew bankowy - numer rachunku pracownika oraz sygnatura

 

Parametr Zakres - narastająco pozwala na śledzenie zmian stawek stażu na przestrzeni całego roku. Uzyskane dane możemy dowolnie grupować.

 

Pozostałe ikony w oknie:

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk Tabeli.

drukarka1 lub F5

Wydruk tabeli według projektu Fast Report


       BANERzobacz

Grupowanie kolumn

 

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien