Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Pracownicy > Wykaz pracowników >

Jednostki

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Opcja dostępna:

Menu Główne - Pracownicy - Wykaz Pracowników - Dane personalne wybranej pozycji (struktura zakładu)

oraz w opcji Funkcje - Dane Firmy.

 

Jednostki to wyodrębnione oddziały firmy. Podział firmy na jednostki może być terytorialny (różne adresy) lub jakikolwiek inny. Wszystko zależy od konieczności wyodrębniania w firmie płac z różnych grup.

 

KPjednostki

Pracę rozpoczynamy od naciśnięcia klawisza Insert, kliknięcia kartoteka lub plusPN z paska narzędziowego znajdującego się w lewym dolnym rogu ekranu.

Na ekranie wyświetlone zostanie okno edycyjne nowego rekordu. Program podpowiada kolejny wolny numer, zatwierdzamy go lub wybieramy inny.

 

Kartoteka każdej jednostki zawiera wszystkie niezbędne informacje:

 

KPjednostki1

 

Rachunek podstawowy wprowadzamy numer konta oraz nazwę banku.

Adres siedziby - ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta, gmina, powiat, województwo, E-mail, telefon, fax, kraj.

Adres do korespondencji - wypełniamy jeśli jest inny niż adres siedziby, a także wtedy gdy chcemy dodatkowo wprowadzić dane takie jak skrytka pocztowa, czy strona WWW.

Firma - Osoba fizyczna - Jeśli właścicielem jednostki jest osoba fizyczna należy wypełnić pola: nazwisko, Imiona, miejsce urodzenia, obywatelstwo, datę urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości.

Adres zamieszkania - wypełniamy, gdy jest inny niż siedziby. (Pola jak w adresie siedziby.)

Kolory wyświetlenia - możemy wybrać kolory tła oraz liter dla każdej jednostki oddzielnie. Kliknięcie znaku AltF4 wyświetla listę podstawowych barw, natomiast 3kropki standardową systemową paletę kolorystyczną.

Kto dodał lub zmieniał dane - informacje o osobie wprowadzającej/zmieniającej dane oraz o datach tych operacji.

 

Po założeniu rekordu klikamy Zapisz lub naciskamy Alt + Z, aby zapisać dane i zamknąć okno.

 

Korekty we wprowadzonych rekordach są możliwe po naciśnięciu klawisza Enter, podwójnym kliknięciu lewego przycisku myszki (2XLKM) lub ikony kartotekaOlowek. Aby skasować rekord wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub kliknąć minusPN z paska narzędziowego.

 

Pozostałe ikony w oknie:

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk Słownika.

 


 

       BANERzobacz

Dane Firmy - Jednostki