Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Słowniki >

Komórki organizacyjne

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Komórki organizacyjne
       SKRÓT - Ctrl + K
       IKONA - drzewko1

 

Na komórkę organizacyjną zwykle składa się kilka stanowisk pracy, które tworzą zwykle dział przedsiębiorstwa ( np. księgowość, marketing)

 

KPstrukturaOrgan

BANERwskazowka

Słownik ten przede wszystkim potrzebny jest, aby w łatwy sposób grupować pracowników na listach płac. Spotykamy listy dla Administracji, oddziałów, sklepów, hurtowni itd... Nazwa każdego z działów, dla którego powstają odrębne listy powinna być zdefiniowana jako komórka organizacyjna.

 

 

Pracę rozpoczynamy od naciśnięcia klawisza Insert, kliknięcia kartoteka lub plusPN z paska narzędziowego znajdującego się w lewym dolnym rogu ekranu.

Na ekranie wyświetlone zostanie okno edycyjne nowego rekordu. Program podpowiada kolejny wolny numer, zatwierdzamy go lub wybieramy inny, wolny. Po nadaniu nazwy dla komórki organizacyjnej, możemy skorzystać z pola memo "Opis", aby wprowadzić objaśnienie. Jeśli nie podoba nam się standardowa kolorystyka słownika, zmieniamy ją korzystając z pól przeznaczonych dla kolorów tła oraz liter. Kliknięcie znaku AltF4 wyświetla listę podstawowych barw, natomiast 3kropki standardową systemową paletę kolorystyczną.

Po założeniu rekordu klikamy Zapisz lub naciskamy Alt + Z, aby zapisać dane i zamknąć okno.

 

Korekty we wprowadzonych rekordach są możliwe po naciśnięciu klawisza Enter, podwójnym kliknięciu lewego przycisku myszki (2XLKM) lub ikony kartotekaOlowek. Aby skasować rekord wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub kliknąć minusPN z paska narzędziowego.

 

KPkomorkiOrgan

 

Pozostałe ikony w oknie:

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk Słownika.

 

 


 

       BANERzobacz

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn