Wstęp
O TGSoft
Wymagania systemowe
O programach ogólnie
Typowe konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i Obsługa okien
IKONY
Ikony do obsługi baz danych
Grupowanie Kolumn
Podgląd Raportu
Pozostałe Ikony
Start
O programie Kadry - Płace
Wygląd programu
Skróty klawiaturowe
Główne Menu Ikon
Rozpoczęcie pracy
Przydatne linki
Menu Główne oraz informacje ogólne
Plik
Zapis/Odczyt z Archiwum
Otwórz wydruk w oknie podgladu
Otwieraj w trybie pełnoekranowym
Arkusz kalkulacyjny
Zmiana Firmy lub/i Roku Obrachunkowego
Zakładanie Nowej Firmy
Słowniki ZUS
Słowniki
Grupy pracowników
Komórki organizacyjne
Stanowiska pracy
Cechy I i II
Składniki Listy Płac
Źródła pochodzenia danych dla składnika
Lista gotowych składników
Funkcje w formułach obliczeniowych
Szablony list płac
Szablony kart pracy BZ
Czynności akordowe
Banki
Urzędy Skarbowe
Województwa
Definicje Sprawozdań
Pracownicy
Okno Wyboru Pracownika/ów
Wykaz pracowników
Jednostki
Stan urlopów
Stan zatrudnienia
Lista obecności za miesiąc
Staż Pracy pracowników
Historia danych wg List płac
Harmonogram pracy 1 pracownika
Harmonogram pracy pracowników
Stałe składniki pracowników
Wszystkie dane ZUS
Członkowie rodziny
Swiadczenia lub przerwy
Baza Danych użytkownika
Lista danych osobowych  - tabela
Lista danych osobowych - pionowo
Listy
Składniki tymczasowe
Dane akordowe
Listy Płac robocze
Listy Płac zaksięgowane
Baza Danych Obroty
Raporty z list zaksięgowanych
Zbiorówki roczne
Rozdzielnik kosztów
Zestwienie dla 1 składnika
Zestwienie dla wybranych składników
Dekrety do FK
Przelewy Bankowe
Raporty - Sprawozdania
RCP
Lista kalendarzy
Kalendarze wzorcowe
Definiowanie kalendarzy
Odczyt danych z czytników
Dziennik czasu pracy
Czas pracy pracowników
Funkcje
Parametry Systemu
Dane Firmy
Dni robocze zakładu
Formularze ZUS
Defioniowanie Struktury Bazy Danych Użytkownika
Rejestracja programu
Użytkownicy systemu
Widok
Okna
Pomoc

© 2007 TGSOFT