- A -

Administrator systemu

Adres

korespondencyjny

zamieszkania

Adres do deklaracji VAT 7

Adres do korespondencji

Jednostki
Dane Firmy

Adres siedziby

Jednostki
Dane Firmy

Adres stałego zameldowania

Adres zamieszkania

Jednostki
Dane Firmy

Adresy: zamieszkania i do korespondencji

akord

Aktualizuj tylko bieżący miesiąc

Aktualizuj wszystkie miesiące

Aktualny dodatek stażowy

Alt+F4

analitycznie

Analityka budżetowa

arkusz

Arkusz Kalkulacyjny

ASumX

- B -

Background

Banki

baza danych

Baza Danych Obroty

Listy
Baza Danych Obroty

Baza danych użytkownika

Baza Danych Użytkownika

Baza Danych ZUS

Baza Użytkownika

BEHAVIORS

BRUTTO

brygady

- C -

Cała strona

CARDS

Cechy wspólne wiążące kilku pracowników

Ctrl + A

Skróty klawiaturowe
Zapis/Odczyt z Archiwum

Ctrl + B

Skróty klawiaturowe
Banki

Ctrl + D

Skróty klawiaturowe
Dane akordowe

Ctrl + F

Ctrl + G

Skróty klawiaturowe
Grupy pracowników

Ctrl + H

Skróty klawiaturowe
Harmonogram pracy 1 pracownika

Ctrl + K

Skróty klawiaturowe
Komórki organizacyjne

Ctrl + O

Ctrl + P

Ctrl + R

Skróty klawiaturowe
Listy Płac robocze

Ctrl + S

Skróty klawiaturowe
Stałe składniki pracowników

Ctrl + T

Skróty klawiaturowe
Składniki tymczasowe

Ctrl + U

Skróty klawiaturowe
Urzędy Skarbowe

Ctrl + X

Ctrl+P

Członkowie rodziny

Członkowie Rodziny

Czynności akordowe

Czynny

- D -

Dane akordowe

Dane Akordowe

Dane cudzoziemców

Dane do PIT

Dane do zgłoszenia

Dane Firmy

Funkcje
Dane Firmy

Dane identyfikacyjne

Wykaz pracowników
Dane Firmy

Dane o Liście Płac

Dane o pracowniku

Dane o Rodzinie

Wykaz pracowników
Członkowie rodziny

Dane o zatrudnieniu

Dane pobierane z kartoteki pracownika

Dane pobierane ze zbioru składników listy płac

Dane pobierane ze zbioru składników stałych

Dane pobierane ze zbioru składników tymczasowych

Dane podstawowe

Formularze ZUS

Księgowany rok

Termin składania deklaracji ZUS

Dane pracownika

Dane ZUS

Data i Czas

Data następnej zmiany

Date

Definicja bieżącego składnika

Definicja projektu

Definicje Sprawozdań

Słowniki
Definicje Sprawozdań

definiowania składników płac

dekretów do FK

Dekrety do FK

Listy
Dekrety do FK
Funkcje

Katalog z danymi FK

dni nieobecności pracownika

dni obecności pracownika

Dni robocze

Dni Robocze Zakładu

Wykaz pracowników
Funkcje
Dni robocze zakładu

DniMca

DniNN

DniNZ

DniPracy

DniRob

Dodaj

Dodaj stronę

dodatek funkcyjny

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek stażowy

Funkcje w formułach obliczeniowych - staz

Maksymalny procent

Przyrost dodatku (%)

Przyrost lat

dokument księgowy

Domyślne ustawienia

Dopasuj do Strony

Dopasuj kolumnę

Dopasuj wszystkie kolumny

dopisywanie składników

Dopuszczać Ujemne składniki podczas obliczeń?

drukarka

Drukować

drukowanie listy płac według projektu FR

Drukuj

dzieci

- E -

Edycja strony

edytowanie składników stałych bieżącego pracownika

Eksport danych do Excel'a

Eksport danych do HTML

eksport List Płac (przelewów) do banków

eksportować dane do Programu Płatnika ZUS

eksportowanie List Płac do tabeli / arkusza

Etat

Export

- F -

F12

FAST REPORT

Ikony do obsługi baz danych
Definicje Sprawozdań

filtr

filtrowanie danych

Filtrowanie Kartotek Pracowniczych

Filtrowanie rekordów (pracowników) w tabeli

Filtrowanie według Struktury

Firma - Osoba fizyczna

Firma - Osoba Fizyczna

Fit to Page

Float

Format

formatowanie

FORMATTING

Formularz ZCNA/ZCZA

Formularze ZUS

Formuła obliczeniowa

Formuła Obliczeniowa

Function rSumKw

Funkcja

funkcja DELPHI

Funkcje

Funkcje modułu

Kasuj

Raporty

Wydruk wartościowego zestawienie wg pracowników

Wydruk zestawienia wg czynności

Zapisz

Funkcje w Formułach obliczeniowych - parametry

Funkcje w Formułach obliczeniowych - podatek

- G -

generowanie specyfikacji nominałów do wypłat gotówkowych

GO

Godz

godziny nadliczbowe

Grupa Pracownicza

Grupa zaszeregowania

grupować pracowników

Grupowanie Kolumn

Grupowanie rekordów

Grupuj według tej kolumny

Grupy pracownicze

Grupy pracowników

- H -

Harmonogram Pracy

Harmonogram pracy 1 pracownika

Harmonogram Pracy 1 Pracownika

Harmonogram pracy bieżącego pracownika

Harmonogram Pracy F3.

Harmonogram pracy pracowników

Harmonogram Pracy Pracowników

Harmonogram Szczegółowo

Harmonogram Zbiorczo

Historia danych według List Płac

Historia danych wg LIST PŁAC

Historia wykształcenia

- I -

Idź Do

If

Ikony do obsługi tabeli kartotek pracowniczych

Ikony z pasków nawigacyjnych

ilości godzin przepracowanych

Ilość dni roboczych

Dni Robocze Zakładu

Funkcje w formułach obliczeniowych - DniRob

ilość godzin akordowych

ilość godzin nadliczbowych

indywidualne parametry

INNE DANE

Inne Funkcje

Inne parametry konfiguracyjne

Integer

- J -

Jak należy tworzyć listę składników?

Jednostka

Jednostki

Słowniki
Wykaz pracowników
Jednostki

- K -

Kalendarz  RCP

kalkulator

Pozostałe Ikony
Główne Menu Ikon

kartoteka pracownika

Kartoteka roczna wszystkich wynagrodzeń

Kartoteka składników tymczasowych bieżącego pracownika

kartoteki lokatorów

kartoteki personalne

Lista danych osobowych  - tabela
Lista danych osobowych - pionowo

kartoteki pracowników

Kasa chorych

kasowanie Listy Płac

kasowanie pozycji

Kasowanie pracownika z listy

kasowanie składników tymczasowych

Kasowanie zbiorów indeksowych

Kasuj grupowanie

Katalogu z danymi (*.KDU) Programu Płatnika

Kategoria zaszeregowania

kod składnika

KOD ZUS

Kody ZUS RGA

kolekcja składników

Kolor tła i liter

Komentarz do sposobu obliczania

komórka organizacyjna

Komórka Organizacyjna

Komórki organizacyjne

komputer

Konfiguracja kolumn

Konstruowanie szablonu

Konstruowanie szablonu - krok po kroku

Konstruowanie szablonu - ogólnie

Konta księgowe

Konto kosztowe

Kontrahenci

Korekty wyliczonych dni

Koszty uzyskania

Koszty uzyskania podwyższone

procent kosztów uzyskania

Ulga podatkowa.

kredyt

- L -

Lista danych osobowych - pionowo

Pracownicy
Lista danych osobowych - pionowo

Lista danych osobowych - tabela

Pracownicy
Lista danych osobowych  - tabela

Lista Obecności

Lista obecności za miesiąc

Pracownicy
Lista obecności za miesiąc

Lista składników

Lista Zmian w Bazie Danych

Listy

Listy Płac - robocze

Listy Płac  zaksięgowane

Listy Płac robocze

Listy Płac zaksięgowane

listy składników dołączonych do programu

LKM

lokator

Ładuj wszystkie rekordy

- M -

Maksymalny procent

margines

Marginesy

Miejsce pracownika w strukturze zakładu

Miejscowości

Miesiąc

moduł akordowy

monitor

myszka

- N -

nagłówek

nagrody

najmniejsza jednostka struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Najniższa krajowa

NARZĘDZIA

Nazwy banków

NETTO

Nie aktualizuj dni w parametrach systemu

niedziele

nowa pozycja

Nowy pracownik

Numeracja stron

- O -

Oblicz wartość wykonanych czynności

obsługa programu

odczytaj z archiwum

oferta

okno dialogowe

okno edycyjne

Okres przepracowany w innych zakładach

Opis pracownika

OPIS raportu

Ostatni kod obliczanego składnika

Otwieranie modułu Umów - Zleceń dla bieżącego rekordu

Otwórz

Otwórz plik z archiwum

Otwórz wydruk w oknie podglądu

- P -

Parametr

Parametry

Parametry  składnika

Parametry systemu

Funkcje
Parametry Systemu

Parametry utworzonych formularzy

pasek do wypłaty

Pasek grupowania

pasek narzędziowy

Paski narzędziowe

Pełny ekran

PKM

Typowe konwencje
Ikony do obsługi baz danych

Planowany Termin

płaca podstawowa

Pływający

Po ilu dniach przypominać o archiwowaniu danych?

Podatek

Podgląd Raportu

Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem

Podstawy składki emerytalnej

Podział terytorialny

pogrupowanie pracowników

PoleBazy

Funkcje w formułach obliczeniowych
Definicje Sprawozdań

poprawa danych

Potrącenia z wypłaty

Powiązania pomiędzy składnikami oraz modułami programu

Powiększalnik

Pozostałe dane

Pozostało do wykorzystania

Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym Charakterze

Pracownicy

prefix

Prefix

premia

PREVIEW

Procent premii

programy TGSOFT

przefiltrować

Przelew bankowy

Przelewy Bankowe

Listy
Przelewy Bankowe

Przelewy do US

Przelewy do ZUS

Przelewy zwykłe

przerwy w pracy

Przerwy w pracy

Przerwy w zatrudnieniu

Przeszeregowania

Przyczyna wyrejestrowania płatnika z ubezpieczeń

Przyczyna wyrejestrowania ubezpieczonego

przygotowywanie składników

Przykładowa lista składników

Przykładowa lista składników listy płac

Przykładowe FUNKCJE WYKORZYSTYWANE DO OBLICZEŃ

Przyrost lat

Przywróć domyślne ustawienie tabeli

- R -

Rachunek Bankowy

Rachunek podstawowy

Rachunek podstawowy (domyślny)

Rachuneku do Umowy - Zlecenia

raporty

bankowe

kasowe

Raporty - Sprawozdania - Deklaracje

Raporty użytkownika Fast Report

Raporty z list zaksięgowanych

Listy
Raporty z list zaksięgowanych

Razem do WYPŁATY

Razem Staż Pracy

Rejestracja programu

Rejestrowania Akordu

Rejestrowanie

Akord

Dane robocze

Tymczasowe

rejestrowanie i kasowanie w cyklu miesięcznym.

Rejestrowaniu danych pracownika

rekord

Result

Rodzaj uprawnienia

Rodzaje choroby

Rodzina

Rozdzielnik Kosztów

Listy
Rozdzielnik kosztów

rozrachunki

Rozwiń szczegóły (grup)

- S -

SCALING

Show empty pages

Sk

Składka na Ubezpieczenie

Składki ZUS

Składnik

Składniki Listy Płac
Funkcje w formułach obliczeniowych

Składniki czynszu

Składniki List Płac

przykłady

składniki płacowe

składniki stałe

Składniki Stałe

Wykaz pracowników
Stałe składniki pracowników

składniki tymczasowe

Składniki Tymczasowe

Wykaz pracowników
Listy
Składniki tymczasowe

Składniki wynagrodzenia

Skróty Klawiaturowe

SKRYPT

Składniki Listy Płac
Definicje Sprawozdań

Słowniki

słowniki ZUS

słowo klucz AND

słowo klucz NOT AND

słowo klucz NOT OR

słowo klucz OR

soboty

sortowanie

Sortuj malejąco

Sortuj rosnąco

Splata

Sposób wyświetlania

Sposób wyświetlania na ekranie

Stałe składniki pracowników

Stan urlopów

Stan Urlopów

Stan Urlopu Pracownika

Stan zatrudnienia

Stan Zatrudnienia

Stan zatrudnienia pracowników

standardowe

składniki list

szablony

Stanowisko

Stanowisko pracy

Stawka zaszeregowania

Stawki podatkowe

Staz

Staż pracy pracowników

Pracownicy
Staż Pracy pracowników

Staż w firmie

Stopień niezdolności do pracy

Stopień pokrewieństwa lub powinowactwa

stopka

Stopka

Stopka grupy

stosowanie haseł

String

STYLES

Sum

Sumuj tylko zaznaczone rekordy

Sumy (widocznych) dni

syntetycznie

system akordowy

Szablon do wydruku

szablon list płac

Szablonu do obliczeń

Szablony

Szablony Kart Pracy BZ

szablony list płac

szablony składników

szkodliwe

Szukaj

Szybkie filtrowanie wg kolumn

Świadczenia lub przerwy

Pracownicy
Wykaz pracowników

Świadczenia lub Przerwy

Świadczenia lub przerwy bieżącego pracownika

Świadczenia wypłacane w imieniu ZUS

Świadczenie lub przerwa w wykonywaniu pracy

Święta

- T -

Tabele odsetkowe

Termin przesyłania deklaracji ZUS

Terminy badań

Terminy badań oraz szkoleń

Terminy szkoleń

TGSoft

Tło

toolbar

toolbars

TOOLS

Tryb auto-podgląd

tworzenia i eksportowania formularzy ZUS

tworzenie listy roboczej.

tworzenie nowej listy

tworzenie raportów

tworzenie szablonów

tworzenie zbiorówek z List Płac

Typ

Typ identyfikatora

Tytuł raportu

- U -

ubezpieczenie budynku

układ kolumn

układanie rekordów

Ulice

Umowy O Pracę

Umowy Zlecenia

Urlopy bezpłatne

Urlopy Bezpłatne

Urzędy Skarbowe

Słowniki
Urzędy Skarbowe

ustawienia bazy

Usuń sortowanie

Usuń stronę

Usuń szczegóły (grup)

Usuń tą kolumnę

utworzeniu nowej firmy

Użytkownicy systemu

Funkcje
Użytkownicy systemu

- V -

VIEW

- W -

wartość

Wartość

Wartość wczytana z ekranu

WIDOK

włączanie / wyłączanie funkcji zaznaczania rekordów

Województwa

wstaw

Wszyscy

Wszystkie dane ZUS

wybieanie pracowników

Wybór dodatkowego składnika dla bieżącego pracownika

Wybór pracowników

wydruk

Wydruk Raportu

Wydruki

Wygenerowana tabela

Wykaz Pracowników

Pracownicy
Wykaz pracowników

Wykaz zaksięgowanych list

wykonywany zawód

Wykonywany zawód

Wykształcenie

Słowniki ZUS
Wykaz pracowników

wykup gruntu

Wymiar czasu pracy

Wyrażenie

Wyrażenie lub funkcja DELPHI

Wyrównaj kolumny

wysłaniem danych do Programu Płatnika

wysyłania formularzy

Wyszukiwanie Pracownika

Wyszukiwanie pracownika w tabeli

Wywołanie z dwoma parametrami

- X -

XLS

xRound

- Z -

Zaawansowane ustawienia widoku tabeli

Zadokowany

zakładamy drugą firmę

zakładaniu kartoteki

Zakładki

zaksięgowanie Listy Płac

zamykanie okna

zapis odczyt z archiwum

składniki tymczasowe

stałe

Zapisz

Zapisz Dane do Archiwum

zapisz do archiwum

Zapisz pliki KDU ZUS - dane PP ZUS

Zapisz układ kolumn tabeli

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek rodzinny

Zasiłki ZUS

Funkcje w formułach obliczeniowych - zasiłki

ZasRP

zaznacz wszystko

Zaznaczanie dni roboczych

Zaznaczanie rekordów

zbiorówka kartotek kadrowych

Lista danych osobowych  - tabela
Lista danych osobowych - pionowo

Zbiorówki roczne

Listy
Zbiorówki roczne

zdjęcie

Ze zbioru składników listy płac

Zerowanie

zespoły pracownicze

Zestawienie dla jednego składnika

Listy
Zestwienie dla 1 składnika

Zestawienie dla wybranych składników

Listy
Zestwienie dla wybranych składników

Zestawy formularzy

Zmiana Firmy lub roku obrachunkowego

ZUS

zwolnienia lekarskie

Zwolnienie Lekarskie

Zwolniony

Źródła pochodzenia danych składnika

Źródło pochodzenia

źródło pochodzenia składnika