Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Pracownicy >

Lista danych osobowych  - tabela

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Lista danych osobowych - tabela

 

W opcji znajdują się wszystkie kartoteki personalne, które wprowadziliśmy w opcji Wykaz Pracowników. Dane przedstawione są w układzie jednej tabeli. Wykaz jest zbiorówką kartotek kadrowych, gdzie na jednej płaszczyźnie możemy przeglądać lub drukować dane osobowe. Po wejściu do opcji program ułoży dane każdego pracownika w 4 liniach.

 

KPdaneOsoboweTabela

 

Możemy dowolnie zmieniać wygląd tabeli

zwężać / rozszerzać kolumny (myszką chwytamy prawą ramkę nagłówka pola i przesuwamy w prawo lub w lewo)
ukrywać / odkrywać kolumny
grupować - W nagłówku tabeli znajdziemy kilka gotowych grupowań.
filtrować
ustalać kolejność ułożenia pracowników według dowolnej kolumny (malejąco lub rosnąco)

 

 

Tabelę możemy wydrukować w układzie w dowolnej konfiguracji.

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk Tabeli.

 


BANERzobacz

Ikony do obsługi baz danych

Wygląd i Obsługa Okien

 

Lista danych osobowych - tabela