Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Słowniki > Składniki Listy Płac >

Lista gotowych składników

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Lista składników składa się z reguły z kilkudziesięciu lub kilkuset pozycji, (ilość utworzonych składników jest ograniczona do 999 rekordów), z których każda posiada przede wszystkim: kod, nazwę skróconą, nazwę pełną, sposób zaokrąglenia (ilość miejsc po przecinku), formułę obliczeniową. Aby lista była przejrzysta, składniki układamy w grupy. Przedstawiony w dalszej części przykład nie musi być traktowany jako standard. Każda firma może tworzyć własny, odpowiedni dla siebie schemat (lub po skorygowaniu (lub nie), skorzystać z naszego).

 

 

Przykładowa lista składników listy płac.

 

 

Składniki od kodu 1 do 99 to składniki zawierające: dni obecności pracownika, dni nieobecności pracownika, ilości godzin przepracowanych, godzin nadliczbowych, akordowych, współczynniki wyliczone na podstawie innych składników, inne podstawy potrzebne do liczenia dalszej części listy.

KPlistaSklad

KPlistaSklad1

KPlistaSklad2

W składnikach muszą się znaleźć wszystkie rodzaje nieobecności, godzin, itp., jakie mogą wystąpić w naszej firmie. Niektóre zakłady nie wypłacają wynagrodzenia na podstawie ilości godzin czy nieobecności, ale na podstawie pewnej kwoty za wykonany wyrób, akordowo itp., dlatego definiujemy tylko te składniki, które występują w naszej firmie.

 

 

       Druga grupa to najczęściej płaca podstawowa + jej pochodne, czyli premia, szkodliwe, nadliczbowe, dodatki funkcyjne.

KPlistaSklad3

KPlistaSklad4

 

       Kończymy tutaj część listy płaconej przez zakład pracy, a rozpoczynamy kolejną, zawierającą świadczenia wypłacane w imieniu ZUS (dlatego oddzielamy ją od zakładowej).

 

Świadczenia wypłacane w imieniu ZUS.

KPlistaSklad5

 

W tym momencie posiadamy wyliczone wynagrodzenie brutto, składające się z płacy podstawowej i jej pochodnych oraz ze świadczeń ZUS, które utworzone są ze świadczeń opodatkowanych i nie opodatkowanych. Do podstawy podatku należy pobrać sumę świadczeń opodatkowanych i płacy zasadniczej.

Od sumy tych wszystkich dochodów możemy liczyć podatki lub potrącać składki na różne cele (kasa zapomogowo-pożyczkowa, składki na fundusz mieszkaniowy, związki zawodowe, ubezpieczenia, potrącenia komornika, itp.). Należy utworzyć takie składniki, jakie występują w firmie.

 

To jest kolejny zakres składników listy płac.

 

 

Potrącenia z wypłaty, np.:

KPlistaSklad6

KPlistaSklad6a

KPlistaSklad6b

 

       Ostatnią grupę stanowią składniki typu "zmienne", które mogą być wykorzystane w którejkolwiek z przedstawionych wcześniej grup.

KPlistaSklad7

 

 

 

lightbulb

KPlistaSkladA

 

Składniki zostały wprowadzone tylko i wyłącznie jako estetyczny wyróżnik kolejnych grup składników. Ich istnienie nie ma żadnego znaczenia dla tworzenia list płac.