Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Listy >

Listy Płac zaksięgowane

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Listy - Listy Płac zaksięgowane
       IKONA - skrzyniaZamknieta

 

Wszystkie listy wypłacone w kasie i zaksięgowane w opcji Listy Płac Robocze trafiają do zbioru list zaksięgowanych. Możemy je przeglądać oraz modyfikować w wyjątkowych tylko wypadkach, jeśli oczywiście posiadamy odpowiednie uprawnienia administratora systemu.

 

Możemy taką listę również skasować.

BANERuwaga

 

Należy jednak pamiętać, że wszelka ingerencja wpływa bezpośrednio na wpisy w kartotekach osobistych pracowników. Przestrzegamy, więc przed nieprzemyślanym korygowaniem zaksięgowanych danych.

 

 

 

Okno składa się z dwóch zakładek.

W pierwszej dostępny jest wykaz wszystkich zaksięgowanych list:

 

KPlistyZaks

 

natomiast w drugiej lista pracowników bieżącej listy oraz składniki, które składają się na wyliczoną płacę.

KPlistyZaks1

 

 

MENU IKON OKNA (zakładka 1) - Wykaz zaksięgowanych list:

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk Wykazu List Zaksięgowanych.

 

muzeum

Eksport List/y Płac (przelewów) do banku.

Przed uruchomieniem opcji należy zaznaczyć odpowiednie listy. Opcja służy do wykonania zapisu danych, potrzebnych do przelewu w standardzie kilkunastu banków i działa na takiej samej zasadzie jak w opcji Listy Płac Robocze.

arkuszBlysk

Otwórz listę w Arkuszu Kalkulacyjnym.

drukarka1 lub F5

Drukowanie raportów zaprojektowanych  w Fast Report.

E

Zbiorówka z zaznaczonych list. Raport tworzymy w taki sam sposób jak w opcji Listy Płac Robocze.

nozyczki

Kasowanie bieżącej listy - tylko przez uprawnioną osobę.

 

BANERuwaga

Skasowanie listy spowoduje skasowanie zapisów w kartotekach pracowniczych.

 


BANERzobacz

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

 

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn