Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Funkcje >

Parametry Systemu

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Funkcje - Parametry systemu
       IKONA - kartotekaFajki1

Do prawidłowego funkcjonowania programu niezbędne jest poprawne zdefiniowanie Parametrów Systemu. Informacje podawane w tej opcji podzielone zostały na kilka grup:

 

Dane podstawowe

 

KPparamSystFK

001strzalka        Księgowany rok.

001strzalka        Katalog z danymi (*.KDU) - Ścieżka dostępu do katalogu roboczego Programu Płatnika ZUS (*.KDU) - możemy wyszukać odpowiedni plik ze schematu dostępnego po kliknięciu ikony 3kropki znajdującej się w tym polu.

001strzalka        Termin składania deklaracji ZUS - po kliknięciu AltF4 (lubF4) otrzymamy listę możliwych do wyboru terminów (na przykład: do 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych).

001strzalka        Katalog z danymi FK - podajemy ścieżkę dostępu do katalogu w którym umieszczony jest programu BILANSfk . Pamiętajmy o wskazaniu odpowiednich podkatalogów, zawierających dane właściwych firm i roku.

 

 

BANERzobacz

Dekrety do FK

Formularze ZUS

 

 

Dodatek stażowy

W związku z tym, że schemat obliczania dodatku jest różny w wielu firmy, program nie może ujednolicić zasad naliczania dodatków stażowych i dlatego należy podać niezbędne informacje:

 

001strzalka        Maksymalny procent - do jakiego może wzrosnąć dodatek.

001strzalka        Przyrost dodatku (%)  – o ile procent wzrasta w naszym zakładzie.

001strzalka        Przyrost lat – co jaki okres dodatek podnosi się.

 

BANERprzyklad

Jeśli w naszej firmie procent dodatku stażowego wzrasta po 1.5 % co roku i rośnie np. tylko do 20%, wtedy wpisujemy odpowiednio:

20            (pomijamy znak %)

1.5

1

 

BANERzobacz

Funkcje w formułach obliczeniowych - staz

 

KPparametry1

Ilość dni roboczych

 

W poszczególnych miesiącach w bieżącym roku. (Zobacz zdjęcie ekranu wyżej.)

BANERzobacz

Funkcje w formułach obliczeniowych - DniRob

Dni Robocze Zakładu

 

Zasiłki ZUS

 

Wypełnimy pola aktualnymi wartościami Zasiłków Rodzinnych (na kolejne dzieci), Pielęgnacyjnych, Wychowawczych oraz Porodowych.

KPparamZasilki

BANERzobacz

Funkcje w formułach obliczeniowych - zasiłki

 

Stawki podatkowe

 

       W kolejnych grupach podajemy procent podatku, pomijając znak % (dla 19 % podamy 19 a nie 19%); próg podatku; oraz Kwotę wolną od podatku (w najniższej grupie) lub kwotę podatku z poprzedniej grupy, którą należy dodać do wyliczeń (dla wyższych stawek podatkowych).

       Koszty uzyskania oraz Koszty uzyskania podwyższone.

       Ulga podatkowa.

       Dla Umów-Zleceń - procent kosztów uzyskania oraz podatku.

 

KPparametry KPparametryKosztyUzysk

 

BANERzobacz

Funkcje w Formułach obliczeniowych - podatek

Funkcje w Formułach obliczeniowych - parametry

 

Składki ZUS

Podajemy wskaźniki procentowe określające Ubezpieczenia: Emerytalne, Rentowe, Chorobowe, Wypadkowe, Zdrowotne, a także Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ten temat zamyka "Kwota górnej granicy Świadczeń Pracowniczych".

 

KPparametry2

 

BANERzobacz

Składniki listy płac

 

 

Inne parametry konfiguracyjne

 

Na koniec podajemy:

 

001strzalka        Po ilu dniach przypominać o archiwowaniu danych?. Jest to szczególnie istotne, gdy chcemy by program przypominał nam o kopiowaniu danych. Jeśli chcemy by program nie zgłaszał komunikatu podczas zamykania systemu, wtedy wpiszemy "0".

001strzalka        Najniższą krajową

001strzalka        Ostatni kod obliczanego składnika.

001strzalka        Dopuszczać Ujemne składniki podczas obliczeń - pole działa na zasadzie włącz/wyłącz. Znak fajka1 oznacza aktywację.

 

 

 

Po wprowadzeniu lub skorygowaniu danych pamiętaj o kliknięciu Zapisz..