Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Listy >

Przelewy Bankowe

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Listy - Przelewy Bankowe
       IKONA - forsa

 

 

Po wejściu do opcji na ekranie wyświetlone zostaną pozycje, które odpowiadają ustawianym automatycznie zakresom. Oznacza to, że jeśli uruchomimy opcję po raz pierwszy (w ogóle lub w bieżącym dniu) okno będzie puste. Gdy jednak w danym dniu wystawimy jakieś dokumenty, odpowiednie pozycje zostaną wyświetlone.

 

KPprzelewyBank

 

 

Przygotowanie przelewu rozpoczynamy od uruchomienia nowego okna edycyjnego. Pamiętamy zapewne, że służy do tego klawisz Insert lub ikony kartoteka,plusPN.

Na trzech zakładkach znajdziemy różne typy przelewów.

 

Zakładka 1 - Przelewy zwykłe
Zakładka 2 - Przelewy do US
Zakładka 3 - Przelewy do ZUS

 

 

Wypełnione przelewy drukujemy klikając drukarka1 lub naciskając F5, według ustawionego typu wydruku (zobacz okno wyżej). Jeśli chcemy wysłać na drukarkę więcej dokumentów, wtedy należy wszystkie interesujące nas pozycje zaznaczyć.

 

Pamiętajmy również że tabelę możemy dowolnie grupować na przykład datami.

BANERzobacz

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn

 

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien


 

 

 

 

Zakładka 1 - Przelewy zwykłe

KPprzelewyBank1

 

W pierwszym polu wybieramy rodzaj dokumentu: polecenie przelewu (A) lub wypłatę gotówkową(B). Jeśli wybierzemy polecenie przelewu, wtedy w oknie pojawią się dodatkowo pola, w których wybieramy dane dotyczące rachunku bankowego, z którego ma być wykonany przelew. Aby nazwa banku wyświetlana była prawidłowo należy ją odpowiednio zdefiniować w opcji Słowniki - Banki.

Jeśli nie znamy kodu banku, możemy skorzystać z listy podpowiedzi dostępnej po kliknięciu ikony 3kropki lub naciśnięciu klawisza F12klawisz.

 

KPprzelewyBank2

 

Lista rachunków bankowych pobierana jest z opcji Dane Firmy. Tam należy wprowadzić firmowe rachunki bankowe.

 

BANERwskazowki

 

       Planowany Termin - w polu tym podajemy termin płatności, po to, aby program mógł nam codziennie podpowiadać, które przelewy należy w dniu dzisiejszym przesłać. Nie wypełnienie pola spowoduje, że nie będziemy mieć nad terminami płatności kontroli. Oczywiście, jeśli wystawiamy przelew, by zaraz po jego zrobieniu i wydrukowaniu zanieść go do banku, pole to można ominąć, ponieważ program automatycznie podaje bieżącą datę.

BANERuwaga

Pole termin nie może zostać puste. Program, aby wyświetlić wystawione przelewy sprawdza, czy mieszczą się one w wybranym zakresie. Gdy napotka na niewypełnione pole, uzna, że rekord ten nie mieści się w podanym okresie.

 

 

Kolejne pola służą do definiowania "dla Kogo"," ile" i "za co" chcemy przekazać pieniądze. W polu kod możemy korzystać z podpowiedzi - klawisz F12klawisz lub ikona 3kropki. (zobacz - Okno wyboru Pracownika-ow)

 

KPprzelewyBank3

 

Jeśli poprawnie (czytaj rzetelnie) wypełniliśmy pola w słownikach kontrahentów, wówczas większość danych wypełni się automatycznie po zatwierdzeniu kodu. Jeśli tak się nie stanie należy dane wprowadzić.

 

 

Po wprowadzeniu danych klikamy przycisk Zapisz.

BANERdobraRada

1. Z pewnością każdy operator wie, co należy wpisać w polach: Kwota oraz Treść. Warto jednak jeszcze raz przeczytać kilka słów na temat Daty. Przygotowując przelew wcześniej pamiętajmy, aby wpisać dzień, w którym dokument ten zostanie do banku przekazany. Ponad to warto przyjąć zasadę sporządzania przelewów w momencie powstania płatności. Jeśli wpiszemy datę upłynięcia terminu płatności (lub na przykład 1 dzień przed jego upływem), wtedy program będzie za nas kontrolował nie przekroczenie jej.

 

2. Każdy przelew, który został przekazany z naszego konta należy odnotować. Aby to zrobić musimy wpierw odszukać odpowiednią pozycję z listy. Najszybciej odnajdziemy dany rekord, wpisując odpowiednie terminy w polach zakres dat, znajdujących się w górnej części okna. Następnie otwieramy (ikona kartotekaOlowek lub klawisz Enter lub LKM) okno edycyjne danego przelewu. Pierwszy segment zawiera pole Wykonany. Należy zaznaczyć je kliknięciem myszka lub klawiszem space - fajka1.

 

 

Zakładka 2 - Przelewy do Urzędu Skarbowego

Dokument Przelewu pieniędzy do Urzędu Skarbowego może być drukiem przelewu lub wpłaty gotówkowej. Odpowiedni rodzaj należy wybrać w pierwszym polu.

 

KPprzelewUS

 

Na druku przelewu należy dodatkowo wskazać:

 

KPprzelewUS1

 

Jeśli wybierzemy polecenie przelewu, wtedy w oknie pojawią się dodatkowo pola, w których wybieramy dane dotyczące rachunku bankowego, z którego ma być wykonany przelew. Aby nazwa banku wyświetlana była prawidłowo należy ją odpowiednio zdefiniować w opcji Słowniki - Banki.

Jeśli nie znamy kodu banku, możemy skorzystać z listy podpowiedzi dostępnej po kliknięciu ikony 3kropki lub naciśnięciu klawisza F12klawisz.

 

KPprzelewyBank2

 

Lista rachunków bankowych pobierana jest z opcji Dane Firmy. Tam należy wprowadzić firmowe rachunki bankowe.

 

BANERwskazowki

 

       Planowany Termin - w polu tym podajemy termin płatności, po to, aby program mógł nam codziennie podpowiadać, które przelewy należy w dniu dzisiejszym przesłać. Nie wypełnienie pola spowoduje, że nie będziemy mieć nad terminami płatności kontroli. Oczywiście, jeśli wystawiamy przelew, by zaraz po jego zrobieniu i wydrukowaniu zanieść go do banku, pole to można ominąć, ponieważ program automatycznie podaje bieżącą datę.

BANERuwaga

Pole termin nie może zostać puste. Program, aby wyświetlić wystawione przelewy sprawdza, czy mieszczą się one w wybranym zakresie. Gdy napotka na niewypełnione pole, uzna, że rekord ten nie mieści się w podanym okresie.

 

Wydruk polecenia przelewu „podatkowego zawiera w tle duży napis PODATKI.

KPprzelewUS2

 

 

Zakładka 3 - Przelewy do ZUS

 

Dokument Przelewu pieniędzy do ZUS może być drukiem przelewu bankowego lub wpłaty gotówkowej. Odpowiedni rodzaj należy wybrać w pierwszym polu.

Podczas tworzenia druków w tej zakładce, podajemy kilka ważnych informacji dotyczących rozliczeń z ZUS-em.

 

KPprzelewZUS

 

Jeśli wybierzemy polecenie przelewu, wtedy w oknie pojawią się dodatkowo pola, w których wybieramy dane dotyczące rachunku bankowego, z którego ma być wykonany przelew. Aby nazwa banku wyświetlana była prawidłowo należy ją odpowiednio zdefiniować w opcji Słowniki - Banki.

Jeśli nie znamy kodu banku, możemy skorzystać z listy podpowiedzi dostępnej po kliknięciu ikony 3kropki lub naciśnięciu klawisza F12klawisz.

 

KPprzelewyBank2

 

Lista rachunków bankowych pobierana jest z opcji Dane Firmy. Tam należy wprowadzić firmowe rachunki bankowe.

 

 

BANERuwaga

Pole termin nie może zostać puste. Program, aby wyświetlić wystawione przelewy sprawdza, czy mieszczą się one w wybranym zakresie. Gdy napotka na niewypełnione pole, uzna, że rekord ten nie mieści się w podanym okresie.

KPprzelewZUS1