Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Listy >

Raporty z list zaksięgowanych

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Listy - Raporty z list zaksięgowanych
       IKONA - kalkulator1

 

Opcja służy do generowania raportów na podstawie list zaksięgowanych, dlatego pamiętajmy by przed jej uruchomieniem sprawdzić czy wszystkie potrzebne nam do zestawień list zostały zaksięgowane.

 

W menu okna ustawiamy kilka parametrów:

 

KPraportyLZ

 

W związku z tym, że część płac za dany miesiąc jest wypłacana dopiero w następnym (pracownicy fizyczni), musimy wskazać, czy interesuje nas miesiąc rozliczeniowy (z ZUS oraz z US) czy też księgowy (koszty).

Następnie wybieramy zakres danych: dla wszystkich pracowników lub tylko dla wybranych. Przy zadeklarowaniu drugiej możliwości korzystamy z  ikony facetZnaczek, by móc wskazać odpowiednie osoby.

 

Klikamy Oblicz, by na ekranie zostały wyświetlone odpowiednie sumy. Aby wydrukować tabelkę klikamy drukarka1.

 

Jeśli wybierzemy parametr wszyscy (pracownicy), wtedy po obliczeniach możemy wyświetlić dodatkowe okno ze szczegółami danej pozycji, klikając ikonę kartkaHasz.

 

KPraportyLZ1

 

kartkaLupa1 - Otwieranie wykazu w oknie podglądu tabeli, by poddać ją dalszej obróbce.

drukarka - Wydruk w podstawowym układzie.

drukarka1 lub F5 - Wydruk według projektu FR

 


BANERzobacz

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn

 

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien