Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Listy >

Składniki tymczasowe

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Listy - Składniki Tymczasowe
       IKONA - zegarek
       SKRÓT - Ctrl + T

 

Lista wszystkich składników tymczasowych zarejestrowanych w programie.

 

Każdy pracownik posiada składniki, które stanowią indywidualne parametry jego płacy. Regułą przy definiowaniu składników tymczasowych  jest to, że dotyczą tylko wybranych osób, a na dodatek w większości przypadków są wymieniane (rejestrowane i kasowane) w cyklu miesięcznym.

 

Składniki Tymczasowe w pewnych przypadkach wypełniane są automatycznie:

Po zapisaniu Rachunku do Umowy - Zlecenia

Po zapisaniu Zwolnienia Lekarskiego

Po zapisaniu danych wprowadzonych w opcji Rejestrowania Akordu

 

Podobnie jak przy stałych składnikach, należy wprowadzić w tym oknie pozycje, dotyczące konkretnej osoby. Różnica polega na okresie, w którym dany składnik będzie miał wpływ na naliczenie płacy. Jeśli komuś jednorazowo musimy coś doliczyć lub odliczyć, wtedy właśnie wykorzystamy  tą opcję.

Składniki tymczasowe możemy rejestrować także w kartotekach pracowników, korzystając z dostępnej tam ikony zegarek lub klawisza F7. We wspomnianej opcji każdy pracownik posiada swoją tabelę składników. Natomiast w tym miejscu znajduje się wykaz danych z wszystkich takich pracowniczych tabel. Podobnie jak w tabeli Składników Stałych, niektóre osoby mogą posiadać kilka tymczasowych składników i dlatego ich nazwiska na liście są powielone.

 

KPskladnikiTymczas

 

 

Aby wyświetlić na ekranie jedno lub tylko kilka nazwisk, należy posłużyć się filtrem (ostatnia ikona z paska narzędziowego).

 

PasekNarzedziowy

 

Dopisywanie nowych pozycji może odbywać się bezpośrednio na tej liście. Pamiętamy zapewne, że służy do tego klawisz Insert lub kartoteka.

Jeśli składniki tymczasowe wprowadzamy z przygotowanej wcześniej listy, która zawiera także kod pracownika, a nie tylko jego nazwisko, wtedy zdecydowanie szybciej wprowadzimy dane właśnie w tym miejscu. Ominiemy wyszukiwanie kolejnych osób.

 

KPskladnikiTymczas1

 

Po podaniu kodu pracownika (możemy korzystać z podpowiedzi 3kropkilub F12klawisz), wybieramy kod składnika. Po kliknięciu 3kropki, na ekranie wyświetlone zostanie okno ze składnikami. Następnie wprowadzamy wartość, pamiętając, że czasami będzie to kwota, czasami wskaźnik 1 lub 0 (gdzie 1 oznacza TAK, natomiast 0 oznacza NIE) a czasami numer kolejny dodatkowej tabeli.

 

 

BANERuwaga

Po naliczeniu płacy i zaksięgowaniu obliczeń (!!!), Składniki Tymczasowe należy SKASOWAĆ, aby nie zostały pobrane do przeliczeń w następnym miesiącu. PAMIĘTAJMY o  TYM !!!! (klawisz F8 lub ikona Kasuj )

 

BANERwskazowki

1.W większości przypadków dopisywanie składników tymczasowych odbywa się w opcji Pracownicy - Wykaz Pracowników- klawisz F7 lub ikona zegarek . W w/w opcji znajduje się również wiele innych pól do uzupełnienie (np.: składniki stałe, rodzina, itp.).
2.Ważnym zastosowaniem Składników Tymczasowych, jest możliwość wpisania dowolnego składnika i nadanie mu "własnej" wartości. Oczywiście możemy to zrobić nawet dla składnika wyliczanego. Wówczas podczas naliczania płacy, składnik zostanie wpisany z taką wartością jaką ustaliliśmy "ręcznie", bez "zwracania uwagi" na jego definicję (czytaj formułę obliczeniową).

BANERzobacz

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

 

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn