Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Pracownicy >

Staż Pracy pracowników

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Staż pracy pracowników

 

Staż pracy to tabela z wykazem pracowników w podziale na różne typy stażu. Po wejściu do opcji wybieramy datę obliczeń i klikamy Oblicz.

 

KPstazPracy

 

Wartości podzielono na:

Staż w firmie (lata, miesiące, dni)

Przerwy w zatrudnieniu (lata, miesiące, dni)

Okres przepracowany w innych zakładach (lata, miesiące, dni)

Razem Staż Pracy

 

 

Dodatkowo w tabeli znajdują się kolumny z podziałem według struktury firmy.

 

(Grupa, komórka, stanowisko, Cecha I, Cecha II)

 

Możemy według nich generować raporty, tak jak to zrobiono w przykładzie obok.

Nowy układ wysyłamy na drukarkę korzystając z ikon:

 

BANERzobacz

Grupowanie kolumn

KPstazPracy1

 

Pozostałe ikony w oknie:

kartkaNiebKula lub Alt + F9

Historia zatrudnienia

Przerwy

Przerwy w pracy (Urlopy bezpłatne)

drukarka1 lub F5

Wydruk tabeli według projektu Fast Report


       BANERzobacz

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien