Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Pracownicy >

Stałe składniki pracowników

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Stałe Składniki Pracowników
       IKONA - 8kopniete
       SKRÓT - Ctrl + S

 

Lista wszystkich składników stałych zarejestrowanych w programie.

 

Każdy pracownik posiada składniki, które stanowią indywidualne parametry jego płacy. Są to na przykład: spłata pożyczki, potrącenie komornicze, alimentacyjne, itp. Regułą przy definiowaniu takich składników jest to, że nie dotyczą większej grupy osób. Jeżeli składnik służy do comiesięcznego naliczania płacy lub jest wykorzystywany przez dłuższy okres, wtedy należy go wybrać do grupy składników stałych i przypisać konkretnej osobie.

Składniki stałe możemy rejestrować także w kartotekach pracowników, korzystając z dostępnej tam ikony 8kopniete lub klawisza F6. We wspomnianej opcji każda osoba posiada swoją tabelę składników. Natomiast w tym miejscu znajduje się wykaz danych z wszystkich takich pracowniczych tabel. Niektóre osoby posiadają kilka stałych składników i dlatego ich nazwiska są na liście powielane.

 

KPskladStale

 

 

Aby wyświetlić na ekranie jedno lub tylko kilka nazwisk, należy posłużyć się filtrem (ostatnia ikona z paska narzędziowego).

PasekNarzedziowy

Dopisywanie nowych pozycji może odbywać się bezpośrednio z tego okna. Pamiętamy zapewne, że służy do tego klawisz Insert lub kartoteka.

Jeśli składniki stałe wprowadzamy z przygotowanej wcześniej listy, która zawiera także kod lokatora, a nie tylko jego nazwisko, wtedy zdecydowanie łatwiej i szybciej będzie nam wprowadzić dane właśnie w tym miejscu. Ominiemy wyszukiwanie kolejnych osób w wykazie pracowników.

KPskladStale1

Po podaniu kodu pracownika (możemy korzystać z podpowiedzi 3kropkilub F12klawisz), wybieramy kod składnika. Po kliknięciu 3kropki, na ekranie wyświetlone zostanie okno ze składnikami. Następnie wprowadzamy wartość, pamiętając, że czasami będzie to kwota, czasami 1 lub 0 ( gdzie 1 oznacza TAK, natomiast 0 oznacza NIE) a czasami numer kolejny dodatkowej tabeli.

Na koniec podajemy okres, w którym obowiązuje wartość składnika. Po upłynięciu daty ważności, składnik nie będzie pobierany do naliczania płacy.

 

BANERwskazowka

W większości przypadków dopisywanie składników stałych odbywa się w opcji Pracownicy - Wykaz Pracowników (klawisz F6 lub ikona 8kopniete) , gdzie znajduje się również wiele innych pól do uzupełnienie (np.: składniki tymczasowe, rodzina, itp.).

 

Ikony w oknie

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk Tabeli.

kartotekaOlowek

Edycja rekordu.

 

W drugiej zakładce tabeli znajdują się dane dotyczące zmian wykonywanych w tej opcji.

 

KPskladStale2

 


BANERzobacz

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

 

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn