Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Pracownicy >

Stan urlopów

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Stan urlopów
       IKONA - sloneczko

 

Aby program wyliczył stan urlopów wybieramy miesiąc do obliczeń i klikamy Oblicz lub naciskamy klawisz F9.

Możemy także ustawić by w tabeli znalazły się pola stażu oraz innych typów nieobecności.

 

KPstanUrlopow1

 

Po ustawieniu parametrów i kliknięciu Oblicz, na ekranie wyświetlona zostanie tabela z odpowiednimi wartościami. Zestawienie urlopów przysługujących pracownikom do wybranego miesiąca zawiera następujące informacje:

 

KOD pracownika.
Nazwisko i Imię.
Data przyjęcia do pracy.
Data zwolnienia z pracy
Staż wyrażony w latach.
Dni należne - przysługująca liczba dni za dany rok.
Dni z poprzedniego roku - niewykorzystana liczba dni przysługującego urlopu z ubiegłego roku.
Razem dni.
Dni wykorzystane do ostatniego dnia miesiąca, dla którego wykonywany jest raport.
Ilość pozostałych do wykorzystania dni urlopu wypoczynkowego.
Ilość dni wykorzystanych w przeliczeniu na godziny
Ilość dni do wykorzystania w przeliczeniu na godziny.
Inne typy nieobecności - Typ 10 to opieka nad zdrowym dzieckiem, Typ 18 to pozycja Inne1 (zobacz Harmonogram pracy)

 

KPstanUrlopow

 

W tabeli znajdują się też kolumny ze strukturą zakładu - grupa, komórka, stanowisko, cecha 1, cecha 2. Możemy według nich generować raporty, tak jak to zrobiono w przykładzie niżej.

 

KPstanUrlopow2

 

 

Jeśli chcemy poznać dane urlopowe dotyczące bieżącego pracownika, klikamy ikonę sloneczko. Uzyskamy takie same informacje, jak w wykazie pracowników.

 

BANERuwaga

Na koniec każdego miesiąca, po wypełnieniu wszystkim pracownikom kalendarzy, należy przeprowadzić aktualizację obliczonych urlopów, klikając ikonę DyskietkaNieb.  Po jej wykonaniu program w kartotece każdej osoby wstawi liczbę dni urlopu, jaka faktycznie pozostała jej do wykorzystania.

 

Pozostałe ikony w oknie:

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk Tabeli.

drukarka1 lub F5

Wydruk tabeli według projektu Fast Report


       BANERzobacz

Kalendarze wzorcowe

Harmonogram Pracy

 

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn