Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Słowniki >

Stanowiska pracy

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Stanowiska pracy
       IKONA - facetKask

 

 

 

Stanowisko pracy jest to najmniejsza jednostka struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, obejmująca określone miejsce pracy wraz z należącym do niego wyposażeniem. Każdy pracownik w zakładzie zatrudniony jest na konkretnym stanowisku i ma za zadanie wykonywać określone prace. Wszystkie rodzaje stanowisk występujących w naszym zakładzie należy zdefiniować.

 

BANERprzyklad

KPstanowiskaPracy

 

Pracę rozpoczynamy od naciśnięcia klawisza Insert, kliknięcia kartoteka lub plusPN z paska narzędziowego znajdującego się w lewym dolnym rogu ekranu.

Na ekranie wyświetlone zostanie okno edycyjne nowego rekordu. Program podpowiada kolejny wolny numer, zatwierdzamy go lub wybieramy inny, wolny. Po nadaniu nazwy dla stanowiska pracy, możemy skorzystać z pola memo "Opis", aby wprowadzić objaśnienie. Jeśli nie podoba nam się standardowa kolorystyka słownika, zmieniamy ją korzystając z pól przeznaczonych dla kolorów tła oraz liter. Kliknięcie znaku AltF4 wyświetla listę podstawowych barw, natomiast 3kropki standardową systemową paletę kolorystyczną.

Po założeniu rekordu klikamy Zapisz lub naciskamy Alt + Z, aby zapisać dane i zamknąć okno.

 

Korekty we wprowadzonych rekordach są możliwe po naciśnięciu klawisza Enter, podwójnym kliknięciu lewego przycisku myszki (2XLKM) lub ikony kartotekaOlowek. Aby skasować rekord wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub kliknąć minusPN z paska narzędziowego.

 

 

 

Pozostałe ikony w oknie:

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk Słownika.

 

 


 

       BANERzobacz

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn