Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Funkcje > Rejestracja programu >

Użytkownicy systemu

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Funkcje - Użytkownicy systemu
       IKONA - chlopki

 

Opcja Użytkownicy Systemu została stworzona po to, aby chronić zawarte w programie dane, przed ingerencją osób niekompetentnych lub nieupoważnionych do pracy z danym systemem. Pamiętajmy, stosowanie haseł w programie jest zabezpieczeniem przed nieuczciwością lub niewiedzą osób trzecich. Administrator systemu, czyli osoba odpowiedzialna za prawidłowe przechowywanie oraz zarządzanie danymi zawartymi w programie, powinna zdefiniować w tej opcji wszystkich operatorów, uprawnionych do pracy z systemem. Każdemu z nich należy zaznaczyć dostęp do odpowiednich opcji programu.

 

KPuzytkownicy

 

Lewy blok to lista użytkowników. Przy wprowadzaniu nowej pozycji podajemy: kod, nazwę (np. Marysia, Kadry, Młody), Nazwisko operatora (np. Kowalska, Kasa) i 2 razy hasło, aby zweryfikować poprawność jego pisowni.

 

BANERuwaga

Przy podawaniu hasła program uwzględnia wielkość stosowanych znaków.

 

Prawy blok zawiera schemat opcji programu. Każda pozycja posiada pole, w którym zaznaczamy dostęp do opcji klawiszem space lub kliknięciem LPM. Znak fajka1 oznacza przyznany dostęp do opcji. Jeżeli operator ma posiadać kontrolę nad większością opcji wtedy najlepiej kliknąć ikonkę, zaznaczającą wszystkie pola kartkaNiebieska, a później ewentualnie niektóre odznaczyć (LPM lub space).

 

W opcji znajduje się też kilka innych ikon.

kartoteka lub Insert

Nowy rekord. Kartoteka dla nowego budynku.

kartotekaOlowek lub Enter

Edycja rekordu. Wyświetlenie kartoteki bieżącego budynku.

DyskietkaNieb

Zapisz ustawienia.

drzewoRozwin

Rozwiń szczegóły w prawym bloku.

drzewoZwin

Ukryj szczegóły w prawym bloku.

kartkaZielona

Odznacz wszystkie opcje w prawym bloku.

 

Oprócz nazw wszystkich opcji programu, schemat drzewka zawiera również inne gałęzie. Każda z nich dotyczy funkcji, której nieprawidłowe użycie może spowodować zafałszowanie wyników lub utratę części danych. Niektóre natomiast mogą zostać zablokowane do odczytu dla części operatorów dla ochrony danych osobowych. Oto one:

 

KPuzytkownicy1

 

Pracownicy

Znak fajka1 w polach świadczenia i przerwy, Dane ZUS oraz Rodzina, udostępni operatorowi kartoteki z tymi danymi. Pamiętajmy jednak, że są to dane osobowe prawnie chronione i dlatego nie wszystkie osoby obsługujące program mogą dowolnie przeglądać prywatne dane innych osób.

Przykładem może być Kierownik komórki produkcyjnej odpowiedzialny za rejestrowanie danych akordowych. Praca, którą wykonuje nie wymaga dostępu do tych kartotek, dlatego nie powinien mieć do nich wglądu.

 

Listy

 

Kasowanie list zaksięgowanych - jest funkcją, która powoduje wiele zmian nie tylko na kartotekach osobowych, ale i w innych działach księgowości. W przypadku, gdy wykonano już rozdzielnik kosztów, nieodpowiedzialna osoba skasuje (powiedzmy przez przypadek) listę. Wiadomym jest, że w takim wypadku trudno będzie uzgodnić dane pomiędzy działem księgowym a płacowym.

 

Otwarcie bazy w trybie edycji oraz Wykonywanie automatycznych modyfikacji - zmiany w Bazie danych Obroty są dopuszczalne tylko w nielicznych, uzasadnionych przypadkach, np.: awarii sieci podczas przetwarzania danych przez program i tylko przez osoby kompetentne. Jeśli natomiast otworzymy dostęp do piątej opcji (fajka1) zwykłemu użytkownikowi, może się okazać, że narobił wiele szkód. W skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do całkowitego uszkodzenia zbioru.

 

 

Funkcje

 

Rejestracja programu - uruchomienie tej funkcji wymagać będzie ponownego podania kodów, jak przy rejestracji programu.

 

 


 

Po ustaleniu dostępu do opcji, należy zaznaczyć jeszcze kilka dodatkowych ustawień, ukrytych pod ikoną fajki. Ustawienia dotyczą AKORDU i mają ogromne znaczenie pod względem ochrony danych osobowych a także wygody pracy operatorów obsługujących to zagadnienie.

       

BANERwskazowki

 

       Numer aktywnego pola do rejestrowania ilości (1-4) - W opcji Dane Akordowe, w oknie gdzie wprowadzamy ilość wykonanej czynności akordowej, znajdują się 4 kolumny do wprowadzania ilości. Założone zostały po to, aby każdy operator (przyjęliśmy, że 4 jest wystarczającą ilością) miał swoje pole. Zdarzyć się bowiem może, że tan sam pracownik, może tą samą czynność wykonywać w różnych zespołach. Kierownik każdego zespołu odpowiada za rejestrowanie danych akordowych wykonanych pod swoim kierownictwem. Korzystając z różnych pól możemy przeprowadzić dodatkowe analizy wydajności w poszczególnych komórkach. Każdemu z kierowników przypisujemy inny numer.

 

       Ukryć pozostałe kolumny - Jeśli zdecydujemy się na ukrycie pozostałych pól, aby dany operator nie mógł widzieć danych osób pracujących pod innym nadzorem, należy zaznaczyć pole fajka1.

 


BANERzobacz

Dane akordowe

 

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn

 

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien