Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Pracownicy >

Wszystkie dane ZUS

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Baza Danych ZUS
       IKONA - lozko

       

W oknie znajduje się tabela z wszystkimi danymi, które służą do tworzenia odpowiednich formularzy ZUS. Informacje pochodzą z kartotek pracowniczych, znajdujących się w opcji PRACOWNICY- Wykaz Pracowników, w oknie uruchamianym klawiszem F8 lub taką właśnie ikoną lozko.

 

Z uwagi na ilość kolumn znajdujących się w tabeli głównej, nagłówki ograniczono do skrótów, którymi posługujemy się w nazewnictwie formularzy.

 

KPdaneZUS1

 

Aby zobaczyć pełne dane pracownika wystarczy kliknąć lozko (lub dwa razy odpowiedni rekord).

 

KPdaneZUS

 

W bazie danych ZUS mamy możliwość poprawy niektórych pozycji.

Z tego poziomu do bazy nie dopisujemy nowych rekordów. Możemy natomiast poprawiać już wprowadzone pozycje i poddawać je filtrowaniu. Uzyskane w ten sposób zestawienia możemy drukować.

 

BANERuwaga

Dopuszczenie poprawy niektórych pozycji nie oznacza, że każdy użytkownik systemu może sobie bez przeszkód szperać i zmieniać informacje. Bardzo ważną sprawą jest więc zablokowanie dostępu, do niektórych funkcji, przez ADMINISTRATORA systemu w opcji Użytkownicy Systemu.

 

W tabeli znajduje się także ikona fajki do ustawianie / kasowanie wskaźników formularzy.

 

KPdaneZUS2

 

 

Mamy do wyboru kilka typów formularzy ZUS. Gdy zaistnieje potrzeba zgłoszenia któregoś z formularzy dla wszystkich naszych pracowników, wtedy stosujemy globalne ustawienia. Oznacza to, że nie musimy wchodzić kolejno, do kartoteki każdego pracownika. Odpowiednie pole zostanie zaznaczone automatycznie - Znak fajka1 w opcji Wykaz Pracowników - Dane ZUS F8 - pole przy pytaniu Wysłać w następnym zgłoszeniu?.

 

Po zaznaczeniu formularzy ustalamy jeszcze, czy globalnie ustawiamy zaznaczenie, czy też je wyłączamy.

 

Pozostałe Ikony w oknie

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk Tabeli.

 


BANERzobacz

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

 

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn