Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Listy >

Zestwienie dla 1 składnika

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Listy - Zestawienie dla jednego składnika
       IKONA - kartkaHasz

 

W górnej części okna wybieramy miesiąc oraz jego typ. W następnym polu podajemy numer składnika, jeśli nie pamiętamy kodu, korzystamy ze słownika narzedzia lub F12klawisz. Klikamy Oblicz lub naciskamy F9. Na ekranie wyświetlona zostanie tabela z odpowiednimi danymi.

KPzestawieni1skl

 

 

kartkaLupa1 - Otwieranie wykazu w oknie podglądu tabeli, by poddać ją dalszej obróbce.

drukarka - Wydruk w podstawowym układzie.

drukarka1 lub F5 - Wydruk według projektu FR

 


BANERzobacz

Zestawienie dla wybranych składników

 

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn

 

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien