Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Listy >

Zestwienie dla wybranych składników

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Listy - Zestawienie dla wybranych składników
       IKONA - KartkaPlusy

 

 

Po uruchomieniu na ekranie wyświetlone zostanie okno, w którym należy ustawić parametry raportu:

KPzestawieniSklad

Po kliknięciu Dalej1, na ekranie wyświetlone zostanie okno do wyboru List Płac. Zaznaczamy/odznaczamy myszką lub klawiszem space, pojedyncze listy lub "przyciskami" Włącz/Wyłącz wszystkie pozycje.

 

KProzdzielKoszt

 

Po wybraniu  Dalej1, pojawi się okno, w którym wybieramy składniki:

 

KPlistyRobExport1

Po zaakceptowaniu ustawień klockiem Dalej1, ustalamy tytuły kolumn i klikamy koniec.

Na ekranie zostanie wyświetlona tabela w dwóch typach (na dwóch zakładkach) w układzie standardowym:

 

KPzestawieniSklad1

i odwróconym.

KPzestawieniSklad2

 

 

kartkaLupa1 - Otwieranie wykazu w oknie podglądu tabeli, by poddać ją dalszej obróbce.

drukarka - Wydruk w podstawowym układzie.

drukarka1 lub F5 - Wydruk według projektu FR

arkuszBlysk lub F7 - Eksport danych do Arkusza Kalkulacyjnego.

 


BANERzobacz

Zestawienie dla jednego składników

 

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn

 

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien