Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Słowniki > Składniki Listy Płac >

Źródła pochodzenia danych dla składnika

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Źródła pochodzenia danych -  podzielono na 6 grup:

 

KpskladnikiZrodla

 

1. Dane pobierane z kartoteki pracownika.

2. Dane pobierane ze zbioru składników listy płac.

3. Wartość wczytana z ekranu - w momencie naliczania płac program zatrzymuje się i prosi o podanie wartości dla danego składnika.

4. Wyrażenie lub funkcja DELPHI.Wartość obliczona na podstawie innych składników. Zadeklarowany wzór może być podany jako wyrażenie matematyczne lub funkcja napisana w języku Delphi.

5. Dane pobierane ze zbioru składników stałych pracownika.

6. Dane pobierane ze zbioru składników tymczasowych pracownika.

 

BANERuwaga

Od rodzaju źródła pochodzenia składnika zależy wpis w polu Formuła Obliczeniowa.

 

Jeżeli źródłem jest:

 

facetCzarny 1. Kartoteka osobowa pracownika

W polu formuła obliczeniowa umieszczamy informację z wybraną nazwą pola z tabeli kp_osoby  -  nazwą podawaną dużymi literami.

BANERprzyklad

Jeżeli wybieramy pole stawka zaszeregowania to wprowadzamy słowo-klucz STAWKA, - podczas obliczania składnika otrzymamy stawkę zaszeregowania pracownika.

 

KPformulaZrodlo

 

narzedzia 2. Ze zbioru składników list płac

W polu formuła obliczeniowa wpisujemy konkretną wartość:

 

BANERprzyklad

KPzrodloSkladnik

 

 

BANERuwaga

 

Jeżeli liczba jest z wartością dziesiętną, używamy kropki a nie przecinka, inaczej podczas obliczeń otrzymamy komunikat o błędzie. (Pamiętaj - część numeryczna klawiatury (z prawej strony), wpisuje przecinek.)

 

3. Wartość wczytana z ekranu

W polu formuła obliczeniowa nie wprowadzamy żadnych danych. Podczas obliczeń na ekranie wyświetlone zostanie okno, w którym należy wprowadzić odpowiednia wartości.

 

BANERwskazowka

Źródła  tego używa się sporadycznie i tylko wtedy, gdy nie było możliwości wcześniejszego przygotowania / zdefiniowania / zarejestrowania potrzebnych danych. Na przykład w ostatnim momencie dostarczono listę nagród.

 

KPzrodloEkran

 

 

 

E 4. Funkcja DELPHI

Jest to podstawowe źródło pochodzenia danych.

W polu formuła obliczeniowa dzięki zastosowaniu składni DELPHI odpowiednie funkcje pobiorą dane (z kartotek, składników tymczasowych, stałych lub innych) zawartych w różnych tabelach i poddadzą je dalszym przeliczeniom.

 

Wszystkie formuły używane w składnikach, służące do wyliczania wartości na podstawie innych składników, opisane zostały w rozdziale - Funkcje w formułach obliczeniowych.

 

 

BANERprzyklad

KPfunkcje

 

 

W konstruowaniu formuł możemy posłużyć się funkcją _PoleBazy, która przywołuje określone pole z określonej bazy. Warto pamiętać, że w kartotece znajdują się pola zarówno z konkretną wartością (np. aktualny dodatek stażowy wyrażony %) jak też z informacją tekstową, a także pola określone jako parametry.  Znak fajka1 oznacza włączenie/posiadanie (wartość pola dla programu =1), puste pole to Brak znacznika w polu fajka1pusta (wartość pola dla programu =0).

 

KPpolaBazy

 

 

8kopniete 5. Dane pobrane ze zbioru Składników Stałych

 

BANERprzyklad

KPskladnikZeStalych

Formuła obliczeniowa pusta.

 

Zobacz także Składniki Stałe Pracownika.

 

 

zegarek 6. Dane pobrane ze zbioru Składników Tymczasowych

 

BANERprzyklad

KPskladnikZeTymcz

Formuła obliczeniowa pusta.

 

Zobacz także Składniki Tymczasowe Pracownika.